Voor organisaties

Meer over de reading

Een organisatiesysteem is als een weefsel van verschillende aspecten die vanzelfsprekend ook samenhangen en een geheel vormen.

Het ‘weefsel’ zorgt voor de souplesse of stugheid van ontwikkelingen van en binnen de organisatie. Een organisatiereading geeft zicht op dat weefsel en de kwaliteit ervan. Waar is het een levend en vitaal weefsel en waar zit de stagnatie? 

Een belangrijk aspect van een organisatiereading is het bewustmaken van de energie die de organisatie heeft laten ontstaan. Op welke manier werkt die energie door in het bedrijf en wordt er gebruik van gemaakt? 

Met wat voor vragen kun je nog meer bij ons terecht?

  • Waarom lopen projecten of de onderlinge samenwerking stroef? Wat veroorzaakt dat?
  • We staan voor grote besluiten en willen graag de consequenties van alle alternatieven overzien. 
  • Hoe gaan we om met een veranderende samenleving? Hoe herijken we onze koers?  
  • We staan aan het begin van een veranderingstraject en zijn de richting aan het bepalen? We hebben behoefte aan een breder perspectief om dit te ondersteunen. 
  • Wat speelt er ‘onder tafel’ bij onze bedrijfsovername of fusie en hoe houden we hier rekening mee?
  • Wat zijn de oorzaken van ons hoge stressniveau en ziekteverzuim? 
  • Ik wil graag een jaarlijkse check op de energie van onze organisatie. 

Overige activiteiten

Veel readers die bij ons zijn aangesloten, hebben een eigen specifiek aanbod van andere diensten, zoals ondernemers-, team- en leiderschapsreizen, coaching, facilitatie, en procesbegeleiding. Daarnaast hebben ze verschillende specialisaties ende branches, zoals zorg, onderwijs, duurzaamheid, gemeentes.

Concrete activiteiten zetten we op de agenda. De specialisaties vind je bij het overzicht van aangesloten readers (doorklikken). We kunnen ook op aanvraag specifieke events organiseren.

Informeer naar de mogelijkheden!